ÜRÜN GRUPLARI

ENDÜSTRİYEL TEKSTİLLER
Teknik tekstillerin en yaygın kullanım alanı, endüstriyel uygulamalardır. Fabrika içinde malzemenin bant ile aktarılmasında, ürün­lerin boylarına göre ayrılma­sında veya filtreleme işlem­ler­inde, temizleme ve per­dahlama süreçlerinde özel doku­lu teknik tekstiller her za­man aranmıştır.

Yeni çevre yönetmelikleri, neredeyse sınırsız kullanıma sahip nonwoven filtreleri öne çıkarmıştır. Non­wov­en­lar, yalnızca toz değil, sıvı, gaz ve yağ filtras­yonuna da çözüm sunmaktadır.

DEKORASYON TEKSTİLLERİ
Evlerdeki nonwoven oranı, son 10 sene­de birkaç kat artmıştır. Halı altlarından mobilya iskeletine, yatak­lar­dan mutfak ve banyo malze­me­lerine kadar birçok ürünün temelinde giyim dışı tekstil üretim­leri yeralmaktadır. Öte yandan ev tekstili ve mefruşatında, sentetik liflerin oranı da giderek yükselmektedir. Bilhassa ev tekstili pazarının yeni trendi, alev almaz özellikteki kumaşlardır. Yeni teknolojik ürünler de evlerde yerlerini almaya başladı. Artık duvarlarda Nonwoven duvar kağıtları ile kaplanabilmektedir.

TARIM TEKSTİLLERİ
Tarım, ağaçlandırma ve balıkçılık sektörlerinde koruma, toplama ve saklama için artık daha fazla teknik tekstil ürününe ihtiyaç duyulmaktadır. Erozyon önleme ve ağaçlandırma çalışmalarında, bitkilerin toprağıyla birlikte taşınması da yine tarım tekstilleriyle yapılmaktadır. Tarım tekstilleri kategorisinde özellikle balık çiftliği malzemeleri ve tarım uygulamaları için geliştirilen nonwovenların tüketimi hızla artmaktadır. Sera kaplamalarında, konvansiyonel plastik kaplamaların yerini, hızla, ortamı klimatize eden teknik tekstiller almaktadır.

GEO TEKSTİLLER
Tüm kategoriler içinde son dönemin en hızlı büyüyen ürün grubu, geotekstillerdir. Az ürün çeşitliliğine rağmen yüksek tüketim, ilk yatırımın geri dönüşünü hızlandırmaktadır. Geçmişte yalnızca dünyanın gelişmiş bölgelerinde kullanılan geotekstiller, bugün sağladığı fayda ve fiyat oranıyla, hemen her ülkenin her bölgesinde kullanım yeri bulmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerin altyapı yatırımları, tahmin edilenin üzerinde bir geotekstil ihtiyacı getirmektedir. Geotekstiller bina zeminlerinde, yalıtım ve stabilite için giderek daha çok kullanılmaktadır. Her yıl artan geotekstil ihtiyacı, ülke içinde bölgesel çapta yerel üretimleri de mantıklı kılmaktadır. Son yıllarda özellikle karayolu ihaleleri şartnamelerinde geotekstil kullanımının zorunlu hale getirilmesi, bu pazardaki talebin katlanarak artacağının göstergesidir.

İNŞAAT TEKSTİLLERİ
İnşaat uygulamalarında teknik tekstil ve nonwoven yaygınlığı, bugün yalnızca izolasyon ürünleriyle sınırlı değildir. Esneklik ve elastikiyetleri sayesinde çok farklı kullanım alanları ortaya çıkmıştır. Klasik dolgu malzemelerinin yerini, iki farklı yüzey arasında stabil duruşuyla nonwovenlar almıştır. Dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı iklim koşullarına karşı mükemmel dirençleriyle non­wov­enlar, inşaat endüs­trisinin gözde­sidir.

Son yıllarda özel­likle depreme karşı ge­liştir­ilen bina uygulamala­rında, daha fazla kompozit malzeme kullanılmaktadır. Benzer şekilde hazır betonun dayanımını artırmak için, karışım anında ö­zel elyaf eklenmektedir.

HAZIR GİYİM TEKSTİLLERİ
Tekstilde yıllardan bu yana yaygın olarak kullanılan astar, vatka, tela ve benzeri ürünler, günümüzde geliştirilmiş özellikleriyle hazır giyimin önemli unsurlarıdır. Giyim kategorisindeki teknik tekstiller, her zaman için diğer tüm kategorilerdeki ürün­ler­den daha yüksek fiyatlara müşteri bulmuştur. Dokuma ürünlerin yoğun kullanıl­dığı bu kategoride, sportif ve aske­ri amaçlı yüksek per­for­mans giy­sile­ri, ileri düzeyde ürün mühen­dis­liğiyle gelecek yıllar için ümit vermektedir. Yeni teknolojil­er ve değişen maliyetler çerçeves­inde, gündelik olarak kullanılabilecek özel giysiler, bu kategorinin yeni sürprizleridir. Bir diğer gelişme, tekstil nonwoven ürünlerinin, ayakkabı ve deri giyim sektöründe de rahatlık ve hava­landırma amaçlı kullanımlarının artmış olmasıdır.

GIDA TEKSTİLLERİ
Son yıllarda gıda ambalajlarında nonwoven ürünlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu ürünlerden bazıları aynı zamanda yenilebilir tekstillerdir. Gıda ürünlerinin üretim ortamında taşınması, raflarda bekletilmesi işlemlerinde, artık kolay temizlenebilir teknik tekstiller tercih edilmektedir. Gıdaların ısıtılması, kaynatılması ve servis edilmesi safhalarında da koruma amaçlı nonwoven ve teknik tekstil ürün­lerinin ilk örnek­leri büyük ilgi görmüştür. Çok yeni bir kategori olması ve hijyenik faydaları nedeniyle, gıda tek­still­erinin en hızlı büyüy­en ürün grubu olması bek­len­mek­te­dir.

TEMİZLİK / KOZMETİK TEKSTİLLERİ
Kişisel bakım ve kozmetik alanında, uzun yıllardan bu yana kullanılan nonwoven ürünler, yeni özellikleriyle daha fazla kullanıcının ilgisini çekmektedir. Tek kullanımlık ürün payının temizlik ve kozmetik ürün sek­töründeki hızlı artışı, kullanıcı alışkanlıklarının değişmesini de beraberinde getirmiştir.

Bu nedenle, artan üretim kapasitelerine paralel olarak büyüme hızı yüksek bir sektör olar­ak görülmek­te­dir.

MEDİKAL/ HİJYENİK TEKSTİLLER
Genel anlamda sağlık ve hijyen ürünleri pazarı, artan dünya nüfusuna paralel büyüyor. Tıbbi işlemlerde yüksek standartlarda ve kompleks teknik tekstillere duyulan ihtiyaç giderek artıyor. Buna paralel gelişmekte olan ülke pazarlarının medikal tekstillere yönelik talebi çoğalıyor. Virüs, bakteri ve sıvılara karşı korumalı ve lazer dirençli örtüler ,elbiseler ve yüksek performanslı tıbbi kumaşlar ile geleceği şekillendiren hijyenik tekstiller pazarı yeni ürünlerin hızla yaygınlaşmasıyla, katlanarak artan bir büyümeye aday.

ULAŞIM TEKSTİLLERİ
Taşımacılık sektörü, otomobillerden trenlere, teknelerden hava taşıtlarına kadar birçok alanda teknik tekstiller için en önemli pazarı oluşturmaktadır. Geçmişteki kullanımlar genel olarak izolasyon ve kaplama amaçlı iken, günümüzde konfor ve şıklık da ön plana çıkmıştır. Binek araç ve TIR branda kaplamaları ile yelken kumaşları, hava şartlarına karşı daha akıllıca koruyacak biçimde gelişmekte ve giderek teknik yoğun yapıya bürünmektedir.

EKOLOJİK TEKSTİLLER
Ekolojik ürünler, son yılların en hızlı çeşitlenen ve gelişen kategorisi olmasına karşın, pazar büyüklüğü olarak en küçük dilimdir. Çevre koruma çalışmalarında kullanılan teknik tekstilleri içeren ekolojik tekstiller kategorisi, toz ve dumanın filtrasyonu, erozyonun önlenmesi, toksik çöplerin örtülmesi, zararlı sıvıların kontrolü için birbirinden farklı ürünleri içerir. Ekolojik ürünler, fiyatlandırmadaki yüksek karlılıklarıyla da dikkatleri çekmektedir. Bu kategorideki teknik tekstillerin hızla akıllanması sayesinde, çevre koruma standartlarına alınmamış çok farklı ve partiküler atıkların filtrasyonu da gündeme gelmiştir.

AMBALAJ TEKSTİLLERİ
Eskiden bu yana kullanılan jüt ve pamuk gibi doğal liflerden üretilmiş çuval ve torbalar, yerini giderek modern sentetik elyaflara bırakmaktadır. Big bag ve FIBS parti ambalajlarının çeşitleri ve kullanım alanlarıda artmaktadır. Nonwovenlar ise hafif ağırlıkta ambalajlama işlemlerinde, ağır yük zarfları ve gıda maddesi gibi kağıt pazarlarında kendini göstermeye başlamıştır. Örme tekstil ürünleri de tüketici ambalajlarında büyüyen bir kullanıma sahiptir.

KORUMA TEKSTİLLERİ
Endüstriyel koruyucu ürünler, sanayinin hemen her dalında giderek daha fazla tercih ediliyor. Isıya dayanıklı eldivenlerden soğuk veya sıcağa dayanıklı giysil­ere, ko­ru­ma bandaj­larından ayakkabıdaki ko­ruyucu malze­mel­ere kadar ürün­ler her geçen gün çeşitleniy­or. Şemsiye ve yük­sek performanslı spor giysiler­deki su geçirmezlik ile başlay­an özel üretimler, tüketi­cilerin talebiyle günlük giysilerde da­ha fa­zla kullanılmaktadır.

SPOR TEKSTİLLERİ
Profesyonel sporcuların tercihi olan konforlu, güvenli ve performans desteği sağlayan sporcu giysileri, artık giderek tüm sporcular ve amatörler tarafından da aranmaktadır. Aktif spora dünya genelinde ilgi ve katılımın artması, spor malzemelerindeki teknik tekstiller ve nonwovenların kullanımını artırmıştır.